Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Dane teleadresowe

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że:

 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Nadto bieg terminu na milczące załatwienie sprawy również nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na w/w okres.

 2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ZDiT w Koszalinie może wydawać odpowiednio decyzje w całości uwzględniające żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 3. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzonych odpowiednio postępowanie, do powiadamiania strony lub uczestnika postepowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.

 4. W związku z powyższym, a także w związku z utrudnieniami wykonywania pracy pracowników ZDiT w Koszalinie, informujemy, że:

 • W Dziale Zieleni rozpatrywane będą przede wszystkim wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew powodujących niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt. W kwestii zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, niewniesienie przez organ sprzeciwu w terminie przewidzianym w art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), tj. 14 dni od dnia oględzin drzew, nie uprawnia do ich usunięcia. Usunięcie drzewa bez stanowiska organu spowoduje naliczenie administracyjnej kary pieniężnej.

 • W Dziale Administrowania Pasem Drogowym odnośnie wniosków związanych z:

  • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  • sporządzaniem umów użyczania terenu,
  • wydawaniem opinii w zakresie uzgadniania tras dla przejazdów pojazdów nienormatywnych,
  • rozpatrywaniem wniosków z tytułu szkód powstałych na terenie m. Koszalina,

sprawy będą rozpoznawane w miarę możliwości na bieżąco.

 • W Dziale Uzgodnień i Rozwoju, rozpatrywane będą miarę możliwości i na bieżąco w pierwszej kolejności wnioski dotyczące zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz zgody na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w pasie drogi publicznej.
 • W Dziale Inżynierii Ruchu, rozpatrywane będą w miarę możliwości i na bieżąco w pierwszej kolejności wnioski dotyczące uzgadniania projektów organizacji ruchu.

Podstawa prawna:
art. 15 zzs ust. 1 , 8, 9 i 10 pkt. 1) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r., poz. 568.


Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązują od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.), Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, informacja na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: espd.uzp.gov.pl


Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

Dni i godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel : +48 94 311 80 60
+48 94 342 54 17
Fax : +48 94 342 54 19
E-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
Adres strony www: www.zdit-koszalin.pl
Adres skrytki EPUAP: /ZDMKoszalin/SkrytkaESP
Regon: 330002466
Dyrektor: Anna Grabuszyńska-Hewelt
Dane do faktur i rachunków:

Nabywca:
Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
NIP 6692385366

Odbiorca:
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Brzeziński 10-01-2018 12:12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Brzeziński 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Brzeziński 06-04-2020 09:50:14