Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Park Kieszonkowy realizowany w ramach dokumentacji projektowej Remont schodów zewnętrznych, rozbudowa instalacji oświetleniowej, remont nawierzchni chodników z elementami małej architektury na terenie skweru miejskiego pn. Park Kieszonkowy Dorota Szarkowska 2020-06-29 07:45:52 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-06-26 14:37:01 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2020-06-26 14:33:21 dodanie dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2020-06-26 09:39:24 dodanie dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2020-06-26 09:38:39 usunięcie dokumentu
II Postępowanie: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie. Dorota Szarkowska 2020-06-26 07:29:27 edycja dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:43:58 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:41:21 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:38:40 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:36:57 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:34:55 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:32:51 dodanie dokumentu
TTZ-03: Wydawanie zaświadczeń dla operatora w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:22:35 dodanie dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:21:50 edycja dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2020-06-25 09:21:27 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Park Kieszonkowy realizowany w ramach dokumentacji projektowej Remont schodów zewnętrznych, rozbudowa instalacji oświetleniowej, remont nawierzchni chodników z elementami małej architektury na terenie skweru miejskiego pn. Park Kieszonkowy Dorota Szarkowska 2020-06-24 11:20:51 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Park Kieszonkowy realizowany w ramach dokumentacji projektowej Remont schodów zewnętrznych, rozbudowa instalacji oświetleniowej, remont nawierzchni chodników z elementami małej architektury na terenie skweru miejskiego pn. Park Kieszonkowy Dorota Szarkowska 2020-06-24 11:18:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Park Kieszonkowy realizowany w ramach dokumentacji projektowej Remont schodów zewnętrznych, rozbudowa instalacji oświetleniowej, remont nawierzchni chodników z elementami małej architektury na terenie skweru miejskiego pn. Park Kieszonkowy Dorota Szarkowska 2020-06-24 11:17:33 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.19.2020.MO na zadanie: Modernizacja chodników: Część I: Zadanie Nr 4a: Chodnik po przeciwnej stronie budynku w ul. W. Sierpińskiego 1 - 1B; Część II: Zadanie Nr 12: Chodnik pomiędzy ul. I.J. Paderewskiego a ul. Gen. J. Hallera. Marcin Olesiński 2020-06-23 13:38:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.18.2020.MO na zadanie: Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów. - III POSTĘPOWANIE Marcin Olesiński 2020-06-23 13:31:27 dodanie dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:53:13 dodanie dokumentu
TIT-01: Wydanie opinii w sprawie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:48:20 dodanie dokumentu
TIR-02: Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:43:12 dodanie dokumentu
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:42:33 dodanie dokumentu
TUR02: Lokalizacja/przebudowa zjazdu z drogi publicznej w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:27:16 dodanie dokumentu
TUR01: Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w drodze publicznej w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2020-06-22 08:26:29 dodanie dokumentu
II Postępowanie: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie. Dorota Szarkowska 2020-06-05 12:58:36 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-06-05 12:57:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-06-05 12:55:11 edycja dokumentu
Inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-05-28 14:51:28 dodanie dokumentu
Inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-05-28 14:50:30 usunięcie dokumentu
Inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-05-28 14:48:16 dodanie dokumentu
Inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-05-28 14:47:18 edycja dokumentu
Inspektor w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2020-05-27 13:09:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-05-21 13:53:09 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-05-21 13:41:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-05-21 13:40:47 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw Misiowa Dolina w urządzenia dla dzieci i młodzieży Dorota Szarkowska 2020-05-21 13:40:07 dodanie dokumentu
II Postępowanie: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie. Dorota Szarkowska 2020-05-20 09:54:44 edycja dokumentu
II Postępowanie: Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie. Dorota Szarkowska 2020-05-20 09:54:31 edycja dokumentu