Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:30:18 dodanie dokumentu
TTZ-01: Wydanie zezwolenia i ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:29:28 dodanie dokumentu
TUR02: Lokalizacja/przebudowa zjazdu z drogi publicznej w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:25:13 dodanie dokumentu
TUR01: Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w drodze publicznej w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:24:36 dodanie dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:08:45 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:07:24 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:05:42 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:04:24 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:03:30 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2019-06-27 09:02:36 dodanie dokumentu
EAD-10: Wydanie prawa do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników oraz zjazdów znajdujących się w zarządzaniu i administracji ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:50:31 dodanie dokumentu
EAD-07: Zezwolenie na udostępnienie kanału technologicznego Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:48:24 edycja dokumentu
EAD-08: Użyczenie terenu na realizację zjazdów dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzaniu ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:47:47 edycja dokumentu
EAD-09: Użyczenie terenu na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzie trwałym ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 14:47:04 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2019.MO na zadanie: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Słowików w Koszalinie Marcin Olesiński 2019-06-26 13:35:56 dodanie dokumentu
EAD-09: Użyczenie terenu na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzie trwałym ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 12:01:24 dodanie dokumentu
EAD-08: Użyczenie terenu na realizację zjazdów dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzaniu ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2019-06-26 11:59:10 dodanie dokumentu
EAD-07: Zezwolenie na udostępnienie kanału technologicznego Radosław Brzeziński 2019-06-26 11:34:25 dodanie dokumentu
EAD-06: Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII Radosław Brzeziński 2019-06-26 11:31:45 dodanie dokumentu
EAD-01: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej Radosław Brzeziński 2019-06-25 14:49:15 edycja dokumentu
EAD-02: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (np.: budowa nowych, przebudowa istniejących) Radosław Brzeziński 2019-06-25 14:48:54 edycja dokumentu
EAD-03: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (parkingi, zastrzeżone stanowiska postojowe, ogródki gastronomiczne, inne nie wymienione) Radosław Brzeziński 2019-06-25 14:47:36 edycja dokumentu
EAD-04: Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Radosław Brzeziński 2019-06-25 14:47:12 edycja dokumentu
EAD-05: Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radosław Brzeziński 2019-06-25 14:45:01 edycja dokumentu
Pod/Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-06-25 13:37:09 dodanie dokumentu
EAD-05: Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radosław Brzeziński 2019-06-25 12:56:44 dodanie dokumentu
EAD-04: Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Radosław Brzeziński 2019-06-25 12:56:07 dodanie dokumentu
EAD-03: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (parkingi, zastrzeżone stanowiska postojowe, ogródki gastronomiczne, inne nie wymienione) Radosław Brzeziński 2019-06-25 12:54:44 dodanie dokumentu
EAD-02: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (np.: budowa nowych, przebudowa istniejących) Radosław Brzeziński 2019-06-25 12:54:03 dodanie dokumentu
EAD-01: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej Radosław Brzeziński 2019-06-25 12:53:16 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2019-06-18 14:51:28 edycja dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Alina Góral 2019-06-18 08:26:38 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Alina Góral 2019-06-18 08:24:27 dodanie dokumentu
stanowisko ds. oświetlenia w Dziale Infrastruktury Technicznej IV nabór Alina Góral 2019-06-14 13:33:11 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie na terenie lasu komunalnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie pozyskania i zrywki drewna o szacowanej ilości 150 m3 z wyznaczonych drzew, stanowiących zagrożenie Dorota Szarkowska 2019-06-14 11:29:40 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie na terenie lasu komunalnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie pozyskania i zrywki drewna o szacowanej ilości 150 m3 z wyznaczonych drzew, stanowiących zagrożenie Dorota Szarkowska 2019-06-14 11:24:50 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2019.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od nr 40 do nr 30 w Koszalinie; Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Szymanowskiego do wysokości nr 9 w Koszalinie; Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Lechickiej od Nr 12 do ul. Kolejowej w Koszalinie; Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Rybackiej od ul. Morskiej do ul. Kosynierów w Koszalinie; Zadanie Nr 5: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego na odcinku od Skweru PCK do ul. Waryńskiego w Koszalinie. Dorota Szarkowska 2019-06-11 13:38:00 dodanie dokumentu
Pod/Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-06-04 14:37:53 dodanie dokumentu
Inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg Alina Góral 2019-06-03 14:40:40 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2019.DSz na zadanie: Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie Dorota Szarkowska 2019-05-31 13:55:26 usunięcie załacznika