Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2018-06-27 14:23:29 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Transportu Zbiorowego Alina Góral 2018-06-25 09:05:28 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-20 14:35:07 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2018-06-20 14:34:58 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-06-20 14:34:51 edycja dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-06-20 14:34:31 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2018-06-20 14:33:46 edycja dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-06-20 14:33:09 edycja dokumentu
Kierownik Działu Eksploatacji Dróg Alina Góral 2018-06-20 14:32:04 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Inżynierii Ruchu Alina Góral 2018-06-20 14:30:19 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Zieleni Alina Góral 2018-06-20 14:29:27 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-20 14:28:24 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-13 13:07:35 edycja dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-13 13:06:30 dodanie dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2018-06-12 13:20:28 edycja dokumentu
TTZ-02: Wydanie zezwoleń oraz zmian do zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Radosław Brzeziński 2018-06-12 13:20:03 dodanie dokumentu
TTZ-01: Wydanie zezwolenia i ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej Radosław Brzeziński 2018-06-12 13:18:42 dodanie dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2018-06-12 13:01:16 dodanie dokumentu
TIT-01: Wydanie opinii w sprawie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu Radosław Brzeziński 2018-06-12 13:00:08 dodanie dokumentu
TIR-02: Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:39:49 dodanie dokumentu
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:39:03 dodanie dokumentu
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:38:05 usunięcie załacznika
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:38:01 usunięcie załacznika
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:37:57 usunięcie załacznika
TIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:37:49 edycja dokumentu
TUR02: Lokalizacja/przebudowa zjazdu z drogi publicznej w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:23:21 dodanie dokumentu
TUR01: Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w drodze publicznej w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2018-06-12 12:20:52 dodanie dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:44:47 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:42:28 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa ? dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:40:47 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:39:32 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:37:13 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2018-06-12 08:35:55 dodanie dokumentu
EDW-02: Odroczenie terminu zapłaty zaległości o charakterze cywilno-prawnym Radosław Brzeziński 2018-06-11 12:30:54 dodanie dokumentu
EDW-01: Odroczenie terminu zapłaty zaległości o charakterze publiczno-prawnym Radosław Brzeziński 2018-06-11 12:30:14 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-08 14:04:47 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Alina Góral 2018-06-08 14:04:17 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Alina Góral 2018-06-08 14:03:20 dodanie dokumentu
Pod/inspektor w Dziale Administrowania Pasem Drogowym Alina Góral 2018-06-08 14:02:55 dodanie dokumentu
Numery telefonów Radosław Brzeziński 2018-06-07 14:27:56 edycja dokumentu