Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie udostępniana jest na wniosek
 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, ZDiT powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, ZDiT powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.

Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej ZDiT może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

- żądana informacja nie jest informacją publiczną;

- ZDiT nie dysponuje żądaną informacją;

- istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.
 

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć do ZDiT:   

- przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie  ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin,

- złożyć osobiście w Sekretariacie ZDiT,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl,

- przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) na adres: /ZDMKoszalin/SkrytkaESP,

- za pomocą  Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (edoreczenia.gov.pl) na adres: AE:PL-75544-27108-HFGJH

Poniżej do pobrania:

1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie doc i pdf

2) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek.docx (DOCX, 13.51Kb) 2024-07-12 10:44:16 10 razy
2 Wniosek.pdf (PDF, 65.59Kb) 2024-07-12 10:44:16 9 razy
3 Klauzula informacyjna RODO.pdf (PDF, 69.18Kb) 2024-07-12 10:44:16 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Góral 12-07-2024 10:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Góral 12-07-2024
Ostatnia aktualizacja: Alina Góral 12-07-2024 10:44:16