Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2020.DSz II postępowanie na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-04-01 12:10:42 Składanie ofert w toku
2020-04-15 11:00
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.14.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej." 2020-03-30 13:08:43 Składanie ofert w toku
2020-04-16 11:00
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2020.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-03-25 12:05:30 Składanie ofert w toku
2020-05-05 11:00
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego." 2020-04-02 14:21:21 Składanie ofert w toku
2020-04-09 11:00
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.10.2020.MO na zadanie pn: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" - II POSTĘPOWANIE 2020-03-24 12:11:41 Składanie ofert w toku
2020-04-09 10:00
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2020.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-03-31 13:26:12 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2020.DSz na zadanie: Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Widokowa w Koszalinie 2020-03-31 11:13:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2020.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-04-07 12:06:23 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.6.2020.MO na zadanie pn.: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" 2020-03-17 14:53:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2020.DSz na zadanie: Pozimowe oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-03-04 13:58:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.3.2020.MO na zadanie: "Bieżące utrzymanie czystości na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie." 2020-03-04 13:18:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2020.DSz na zadanie: Dostawa i montaż 23 sztuk słupów solarno - hybrydowych 2020-02-21 11:55:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2020.MO na zadanie: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych" 2020-04-02 12:06:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.1.2020.MO na zadanie: "Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina" 2020-01-22 12:15:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.42.2019.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-01-31 14:04:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.43.2019.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2020-01-16 10:59:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.41.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2020-01-02 10:22:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.40.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2020-01-03 09:41:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" 2019-11-08 13:25:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.34.2019.DSz na zadanie: Budowa odcinka ul. Dębowej w Koszalinie o nawierzchni tymczasowej 2019-11-20 13:02:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.35.2019.MO na zadanie pn.: "Budowa odcinka drogi w ul. Mirtowej w Koszalinie" - etap I 2019-11-15 13:26:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.33.2019.MO na zadanie: Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" _II POSTĘPOWANIE 2019-10-31 12:04:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.30.2019.DSz na zadanie: Wynajęcie i transport (dostawa i odbiór elementów) iluminacji świątecznej na terenie Koszalina na rok 2019/2020: Część Nr 1 - Park Książąt Pomorskich cz. A; Część Nr 2 - ul. Zwycięstwa odcinek od KOSMOSU do Rynek Staromiejski, Rondo 100-lecia Niepodległości; Część Nr 3 - Rondo Solidarności, Rondo Kardynała Ignacego Jeża, ul. Gdańska 2019-11-13 08:41:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.32.2019.MO na zadanie: II POSTĘPOWANIE - "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-10-21 12:02:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.31.2019.MO na zadanie PN.: "Przebudowa ul. Jamneńskiej poprzez budowę chodnika i zjazdów od ul. Koronkowej do ul. Pogodnej w Koszalinie." 2019-10-23 12:43:41 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2019-09-24 09:09:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.28.2019.MO na zadanie pn: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Miejskie." 2019-10-08 13:23:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.26.2019.DSz na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej realizowanej w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta 2019-10-21 13:31:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.27.2019.MO na zadanie: "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-09-27 12:09:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.24.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Spółdzielczej w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wańkowicza w Koszalinie." 2019-09-30 11:03:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2019.DSz na zadanie: Przebudowa ulicy Chopina na odcinku od ul. Traugutta do ul. Karłowicza w Koszalinie w zakresie przebudowy chodników i zjazdów 2019-09-24 10:17:49 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.23.2019.MO na zadanie: "Remont chodnika wraz z rewitalizacją zieleni wzdłuż deptaka przyu ul. Jana Pawła II 4-8." 2019-09-18 11:42:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika: Remont chodnika przy ul. E. Gierczak w Koszalinie 2019-09-24 10:17:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr/ TZP.221.21.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. St. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" - powtórne postępowanie 2019-09-17 07:51:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2019.DSz na zadanie: Remont drogi z płyt drogowych pełnych w ciągu ulicy Pogodnej w Koszalinie na odcinku od ul. Jamneńskiej do ul. Wiatrów 2019-09-17 11:09:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.20.2019.DSz na zadanie: Modernizacja polegająca na przebudowie odcinka chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie 2019-09-11 11:02:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.18.2019.DSz na zadanie: Remont chodnika przy ul. Racławickiej w Koszalinie - strona lewa 2019-09-11 07:31:05 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.17.2019.DSz na zadanie: Remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Koszalinie 2019-09-04 09:26:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.16.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. S. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" 2019-08-22 13:14:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.15.2019.MO na zadanie: "Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 17b - 23e - chodnika przy parkingu w Koszalinie"; Zadanie Nr 2: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 26 w Koszalinie". 2019-08-28 11:22:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.12.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi". Zadanie Nr 1: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie". Zadanie Nr 2: "Dostawa i montaż ogrodzenia i piłkochwytów oraz montaż bramek do piłki ręcznej z koszami to koszykówki na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie". Zadanie Nr 3: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Skowronków w Koszalinie". 2019-07-12 11:19:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2019.MO na zadanie: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Słowików w Koszalinie 2019-07-23 13:33:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2019.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od nr 40 do nr 30 w Koszalinie; Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Szymanowskiego do wysokości nr 9 w Koszalinie; Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Lechickiej od Nr 12 do ul. Kolejowej w Koszalinie; Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Rybackiej od ul. Morskiej do ul. Kosynierów w Koszalinie; Zadanie Nr 5: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego na odcinku od Skweru PCK do ul. Waryńskiego w Koszalinie. 2019-07-04 14:46:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2019.DSz na zadanie: Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie 2019-07-08 12:28:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.7.2019.MO PN: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2019-05-10 13:40:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2019.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2019-05-15 11:21:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2019.MP na zadanie pn: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw Dwa Stawy przy ul. Prostej w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Słowików w Koszalinie. 2019-05-14 11:44:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Ruszczyca w Koszalinie 2019-04-26 14:15:08 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.3.2019.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2019-03-19 13:09:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2019.MO na zadanie: Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Koszalina" 2019-04-03 14:47:55 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.1.2019.DSz na zadanie: "Dostawa i montaż słupów solarno - hybrydowych w ilości szesnastu sztuk w ramach trzech zadań: na Osiedlu Lubiatowo, Osiedlu Raduszka w Koszalinie" 2019-02-26 11:15:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.34.2018.MO pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-12-19 14:22:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.33.2018.DSz na zadanie: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie" 2018-12-19 14:37:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.32.2018.DSz na zadanie: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina" 2018-12-10 13:30:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.31.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-16 14:22:24 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.30.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-26 13:02:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.29.2018.MO na zadanie "Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej w Koszalinie". 2018-11-08 11:39:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.28.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2018-10-25 13:19:09 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.26.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie" 2018-10-23 13:41:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Mireckiego (lewa strona od ul. Piłsudskiego) w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego (prawa strona od ul. Moniuszki do wejścia na skwer PCK) w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 28-34 w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Staszica (od Spasowskiego do rogu bloku Spasowskiego 5a) w Koszalinie 2018-10-26 11:37:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.24.2018.DSz na zadanie: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie" 2018-10-31 10:43:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.23.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Sarzyńskiej w Koszalinie w zakresie przebudowy nawierzchni z płyt drogowych" 2018-10-19 13:54:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. J.Fałata w Koszalinie" 2018-10-12 08:30:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.21.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina" 2018-10-08 08:57:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr. TZP.221.20.2018.MO na zadanie: "Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC". 2018-09-26 07:50:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie 2018-08-27 10:38:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.18.2018.MO: "Badanie napełnień pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie" 2018-07-27 14:42:31 Minął termin składania ofert
Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina - wstępne ogłoszenie informacyjne 2018-09-03 07:55:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego - powtórne postępowanie 2018-07-10 11:28:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2018.MO na zadanie "Modernizacja i remont chodników": Zadanie Nr 1: "Remont chodnika przy ul. Popiełuszki w Koszalinie", Zadanie Nr 2: "Remont chodnika przy ul. Ogińskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 3: "Remont chodnika przy ul. Spasowskiego - tył bloku Jana Pawła II 8-8c w Koszalinie", Zadanie Nr 4: "Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 5: "Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie", Zadanie Nr 6: "Remont chodnika przy ul. Franciszkańskiej przy SP nr 5 w Koszalinie", Zadanie Nr 7: "Remont chodnika przy ul. Niepodległości 51a w Koszalinie", Zadanie Nr 8: "Remont chodnika przy ul. Próchnika na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Sierpińskiego w Koszalinie". 2018-06-18 12:56:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.14.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego 2018-05-15 14:40:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr 221.11.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-12 14:23:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2018.MO na zadanie: Oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2018-05-15 08:36:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.10.2018.DSz na zadanie: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2018-05-14 11:14:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2018.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2018-05-15 14:50:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-18 11:55:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-04-23 12:41:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2018.DSz na zadanie: Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC 2018-04-11 14:24:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-28 11:20:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.3.2018.DSz na zadanie "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-23 07:17:52 Minął termin składania ofert
Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, lesnego miejsca postojowego oraz miejskiego wybiegu dla psów i piknik parku na terenie miasta Koszalina zarzadzanych przez ZDiT w Koszalinie 2018-03-20 14:15:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr TZP.221.1.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina": Zadanie Nr 1 "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"; Zadanie Nr 2 "Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina"; Zadanie Nr 3 "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-04-16 09:34:25 Minął termin składania ofert