Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.20.2024.ESz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2024-05-27 11:10:30 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.21.2024.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w Koszalinie na rok 2024 2024-05-27 08:57:20 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2024.DSz na zadanie pn. Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych 2024-05-13 09:24:00 Składanie ofert w toku
2024-06-17 10:00
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.19.2024.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: Część nr 1: Remont ulicy Kwiatowej w Koszalinie w ramach zadania "Urządzenie dróg płytami", Część nr 2: Remont ulicy Migdałowej w Koszalinie - etap II w ramach zadania "Urządzenie dróg płytami, Część nr 3: Remont ulicy Mirtowej 1-11C w Koszalinie w ramach zadania "Urządzenie dróg płytami" 2024-05-10 13:18:55 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2024.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodnika w ul. T. Kutrzeby w Koszalinie 2024-05-07 11:48:23 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2024.DSz na zadanie pn.: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2024-04-30 11:58:03 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.16.2024.DSz na zadanie pn.: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa / przebudowa ul. Gdańskiej w Koszalinie 2024-04-29 12:04:33 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2024.ESz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urzadzeń sygnalizacji świetlnych oraz wyświetlaczy czasu na drogach i ulicach administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 2024-04-22 12:33:07 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2024.DSz na zadanie pn.: Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie 2024-04-18 12:47:04 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2024.ESz na zadanie pn.: Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie KoszalinaRemonty bieżące ulic Miasta Koszalina 2024-04-17 12:05:11 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2024.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodników przy ul. Budowniczych 21-29; Zadanie Nr 2: Modernizacja chodników przy ul. Morskiej nr 75 do nr 99 - etap IV; Zadanie Nr 3: Modernizacja chodników przy ul. Wybickiego w Koszalinie - etap II 2024-03-26 12:14:36 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.10.2024.DSz na zadanie pn.: Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina 2024-03-12 12:18:03 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2024.ESz na zadanie pn.:" Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap II" 2024-03-12 12:07:12 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2024.DSz na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Zadanie Nr 1 - Ulica Fałata - chodnik; Zadanie Nr 2 - Ulica Giełdowa; Zadanie Nr 3 - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina 2024-03-04 14:35:55 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2024.DSz na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Zadanie Nr 1 - Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap 1 - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna; Zadanie Nr 2 - Ulica Kopernika 2024-02-28 12:56:46 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2024.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 1: "Remont ul. Zbożowej w Koszalinie - etap II", zadanie nr 2: "Remont ul. Oliwkowej i Migdałowej w Koszalinie", zadanie nr 3: "Remont ul. Leszczynowej w Koszalinie". 2024-02-19 12:12:15 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.5.2024.ESz na zadanie pn.: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie" 2024-02-14 10:46:00 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.2.2024.DSz na zadanie pn. Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina 2024-2025 r. 2024-01-23 09:36:48 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.3.2024.ESz na zadanie pn.: "Remont - konserwacja rowów i przepustów oraz urządzeń związanych z odwodnieniem dróg w Koszalinie w 2024 r". 2024-01-22 12:16:49 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.1.2024.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2024-01-15 11:29:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.48.2023.DSz na zadanie pn.: Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie 2024-01-16 11:35:40 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.50.2023.ESz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina w 2024 r". 2023-12-21 14:32:18 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.47.2023.DSz na zadanie pn.: Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie 2023-11-22 08:40:04 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.46.2023.ESz na zadanie pn.: "Wynajęcie, montaż, eksploatacja elementów iluminacji świątecznej na okres świąteczny 2023/2024 r". 2023-10-19 13:14:29 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.45.2023.DSz na zadanie pn.: Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta - etap I 2023-10-05 10:55:13 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.43.2023.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: Przebudowa chodników w ul. Jana Pawła II (teren wewnętrzny) - etap I. 2023-09-28 13:54:14 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.44.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy / rozbudowy ul. Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od ul. Wołyńskiej do wiaduktu kolejowego przy ul. Kolejowej 2023-09-27 11:51:22 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.35.2023.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 5: "Remont nawierzchni ul. Widokowej w Koszalinie - etap II" 2023-09-26 12:11:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.41.2023.DSz na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zwycięstwa w Koszalinie na odcinku od ul. Pileckiego do obiektu mostowego (w okolicy ulicy Grodzkiej) 2023-09-26 10:48:00 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.40.2023.DSz na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy / rozbudowy ul. Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od ul. Wołyńskiej do wiaduktu kolejowego przy ul. Kolejowej 2023-09-14 09:02:27 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.39.2023.DSz na zadanie pn.: Odtworzenie nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta 2023-09-07 10:30:40 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.38.2023.DSz na zadanie pn.: III Postępowanie - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw - w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-09-01 09:17:52 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.36.2023.ESz na zadanie pn.: "Remont ul. 4 Marca w Koszalinie". 2023-09-12 15:06:10 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.37.2023.DSz na zadanie pn.: Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina 2023-2024 r. 2023-08-28 09:21:09 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.34.2023.ESz na zadanie pn.: III Postępowanie - Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I. 2023-08-01 13:23:12 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.33.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie 2023-07-11 10:25:07 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.32.2023.DSz na zadanie pn.: Badanie wielkości i struktury popytu na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 2023-07-10 10:35:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.31.2023.DSz na zadanie pn.: Przebudowa chodnika i wjazdów w ul. Zgoda w Koszalinie 2023-06-27 10:19:02 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2023.ESz na zadanie pn.: Część 1. Budowa infrastruktury technicznej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Młyńskiej oraz ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych Plac Kilińskiego, ul. Młyńska, ul. Kościuszki". Część 2. Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej na odcinku od ul. Północnej w kierunku Łabusza" w ramach zadania pn.: "Oświetlenie ul. Starowiejskiej". 2023-06-21 11:30:02 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.30.2023.DSz na zadanie pn.: Remont przejazdu kolejowo - drogowego w km 1,681 kat. B na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską wraz z odwodnieniem 2023-07-04 14:46:26 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.29.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I 2023-06-19 10:31:21 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.28.2023.ESz na zadanie pn.: "Całoroczne oczyszczanie na terenach publicznych miasta Koszalina 2023-2024 r". 2023-06-16 11:37:18 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2023.ESz na zadanie pn.: "Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie". 2023-06-14 09:53:49 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2023.ESz na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie obiektów Inżynierskich na rok 2023". 2023-06-05 10:49:44 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.25.2023.DSz na zadanie pn.: III Postępowanie - Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie 2023-06-02 12:53:40 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2023.ESz na zadanie pn.: "Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I". 2023-05-24 10:35:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.19.2023.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: Część nr 1: Przebudowa chodnika przy ul. Wańkowicza, Część nr 2: Chodnik pomiędzy ul. Szymanowskiego a ul. Matejki prz Skwerze PCK 2023-05-09 10:34:28 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2023.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: Część nr 1: Modernizacja chodnika przy u. Kotarbińskiego 1-10 wzdłuż garaży, Część nr 2: Remont chodnika wraz z przebdową oświetlenia przy ul. Władysawa IV w Koszalinie 2023-05-09 10:16:20 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.20.2023.DSz na zadanie pn.: Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina 2023-05-05 09:28:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.21.2023.DSz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2023-05-02 11:56:03 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2023.DSz na zadanie pn.: Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową 2023-04-28 08:34:40 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.16.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie 2023-04-26 11:23:43 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-05-10 11:10:18 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2023.ESz na zadanie pn.: II postępowanie - "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina w 2023 r". 2023-04-13 10:35:45 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2023.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 4: "Remont nawierzchni ul. Holenderskiej w Koszalinie" 2023-04-04 13:44:18 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2023.DSz na zadanie pn.: Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie 2023-04-03 11:39:10 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2023.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 1: "Utwardzenie nawierzchni ul. Goździków w Koszalinie - etap IV" realizowane w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, zadanie nr 2: "Remont ul. Róż w Koszalinie-etap III" realizowany w ramach urządzenia dróg płytami, zadanie nr 3: "Remont ul. Topolowej w Koszalinie" realizowany w ramach urządzenia dróg płytami. 2023-03-29 10:16:53 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.10.2023.ESz na zadanie pn.: "Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina". 2023-03-10 12:02:16 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2023.ESz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina w 2023 r". 2023-03-09 14:10:09 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2023.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz wyświetlaczy czasu na drogach i ulicach administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 2023-03-09 08:04:41 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.9.2023.DSz na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj 2023-03-21 12:15:27 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2023.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2023-03-02 12:28:43 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2023.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników Część nr 1: Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej. Część nr 2: Modernizacja chodników przy ul. Morskiej od 75 do 99 - etap II. 2023-02-08 11:21:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.3.2023.DSz na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Wojciecha w Koszalinie 2023-02-08 10:34:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.2.2023.DSz na zadanie pn.: Remont - konserwacja rowów i przepustów oraz urządzeń związanych z odwodnieniem dróg w Koszalinie w 2023 r. 2023-01-23 11:13:05 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.44.2022.DSz na zadanie pn. Utrzymanie zieleni w Koszalinie 2022-12-23 09:53:29 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.37.2022.DSz na zadanie pn.: Wynajęcie, montaż, eksploatacja elementów iluminacji świątecznej na okres świąteczny 2022/2023 r. 2022-11-03 10:47:13 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.39.2022.ESz na zadanie pn.: II postępowanie - "Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022. Część 1. "Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego". Część 2. "Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej na odcinku od ul. Północnej w kierunku Łabusza" w ramach zadania pn.: "Oświetlenie ul. Starowiejskiej". 2022-10-31 09:16:11 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.38.2022.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina 2022-2023r. 2022-11-04 10:35:29 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.36.2022.DSz na zadanie pn.: Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta - II Postępowanie 2022-10-28 11:34:29 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.34.2022.DSz na zadanie pn.: Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina 2022-2023r. 2022-09-21 14:24:09 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.33.2022.ESz na zadanie pn.: "Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022. Część 1. "Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego". Część 2. "Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej na odcinku od ul. Północnej w kierunku Łabusza" w ramach zadania pn.: "Oświetlenie ul. Starowiejskiej". 2022-09-26 10:57:58 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.32.2022.DSz na zadanie pn.: Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4-go Marca i Traugutta 2022-09-12 13:57:22 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.31.2022.ESz na zadanie pn.: "Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 3: remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie" 2022-10-03 12:29:13 Minął termin składania ofert
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.28.2022.DSz na zadanie pn. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina 2022-2023 r. 2023-01-27 10:33:42 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2022.ESz na zadanie pn.: "Remont nawierzchni ul. Zbożowej w Koszalinie - etap I" w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Utwardzenie nawierzchni na ulicy Zbożowej". 2022-08-23 12:21:14 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2022.DSz na zadanie pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2022-07-28 09:19:05 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2022.DSz na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Wojciecha w Koszalinie 2022-07-25 09:04:37 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.25.2022.ESz na zadanie pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego (etap1a) w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: "Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego". 2022-07-28 13:40:34 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2022.DSz na zadanie pn. Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie 2022-09-30 14:42:10 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.22.2022.ESz na zadanie pn.: "Ulica Monte Cassino - na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata" 2022-07-13 12:30:10 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2022.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników 2022-07-04 14:27:37 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2022.DSz na zadanie pn. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na rok 2022 2022-06-03 11:47:32 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2022.DSz na zadanie pn. Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie: 2022-06-24 09:42:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2022.ESz na zadanie pn.: Przebudowa boiska przy ul. Gierczak - II etap 2022-05-09 14:57:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2022.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników 2022-04-21 08:43:00 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2022.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: Zadanie nr 1: remont ul. Róż w Koszalinie - etap II. Zadanie nr 2: remont ul. Macieja w Koszalinie - etap II. 2022-04-21 14:51:22 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2022.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2022-05-23 10:48:12 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.10.2022.ESz na zadanie pn.: III postępowanie-Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-03-17 08:45:13 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.9.2022.DSz na zadanie pn.: Remont i konserwacja rowów i przepustów oraz urządzeń związanych z odwodnieniem dróg w Koszalinie w 2022 r. 2022-03-14 09:25:47 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2022.ESz na zadanie pn.: II postępowanie - Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina 2022-03-09 13:42:28 Minął termin składania ofert
ryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2022.DSz na zadanie pn.: II postępowanie - Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2022-02-25 08:56:20 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2022.ESz na zadanie pn.: II Postępowanie-Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-02-22 08:17:21 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.5.2022.ESz na zadanie pn.: Utrzymanie czystości na terenach rekreacyjno-sportowych Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w 2022 roku. 2022-02-18 12:52:15 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2022.DSz na zadanie pn.: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2022-02-07 09:43:33 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.3.2022.ESz na zadanie pn.: Remonty bieżące Miasta Koszalina 2022-02-09 08:13:26 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.1.2022.ESz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-01-28 13:51:55 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.2.2022.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2022-02-03 11:36:11 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.34.2021.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina w 2022 r. 2022-01-20 13:37:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2021.DSz na zadanie pn.: Wynajem, montaż, eksploatacja iluminacji świątecznej na okres świąteczny 2021/2022 2021-11-22 11:41:06 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2021.DSz na zadanie pn.: Optymalizacja układu sieci koszalińskiej komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wraz z wykonaniem badań struktury jej popytu 2021-11-05 14:16:52 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2021.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Westerplatte w Koszalinie 2021-11-10 14:15:15 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2021.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: remont ul. Wichrowej w Koszalinie 2021-11-03 13:08:43 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.20.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-10-19 13:18:58 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.22.2021.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Zwycięstwa w Koszalinie na odcinku od budynku nr 202B do wjazdu do przychodni 2021-10-27 09:06:01 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.19.2021.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie - I etap 2021-10-14 14:36:14 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2021.DSz na zadanie pn.: Optymalizacja układu sieci koszalińskiej komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wraz z wykonaniem badań struktury jej popytu 2021-09-17 12:11:05 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Traugutta - Orląt Lwowskich - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-08-30 10:23:16 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.16.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Zwycięstwa na dł. 1 km od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-08-30 10:23:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2021.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina 2021-2023 2023-01-27 10:31:54 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2021.DSz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: remont ul. Róż w Koszalinie - Etap I 2021-08-27 12:24:48 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2021.DSz na zadanie pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich - Most w ciągu ulicy Zwycięstwa 2021-07-27 14:19:19 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2021.DSz na zadanie pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich - Most w ciągu ulicy Andersa 2021-07-27 14:18:49 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2021.DSz II postępowanie na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Koszalina w ramach trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Budowa świetlenia ul. Podlaska, Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Morelowa, ul. Czereśniowa, Zadanie Nr 3 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Władysława IV 2021-07-14 13:06:39 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2021.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2021-06-25 14:13:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.9.2021.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na rok 2021 2021-06-25 14:15:44 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2021.DSz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 1: remont ul. Macieja w Koszalinie, Zadanie nr 2: remont odcinka ul. Stefana Czarnieckiego w Koszalinie, Zadanie nr 3: remont odcinka ul. Saperów w Koszalinie 2021-07-02 08:36:25 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2021.DSz na zadanie pnUrządzenie dróg płytami: budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Złotej w Koszalinie 2021-06-29 14:29:28 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.5.2021.DSz na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Koszalina w ramach trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Budowa świetlenia ul. Podlaska, Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Morelowa, ul. Czereśniowa, Zadanie Nr 3 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Władysława IV 2021-06-14 09:21:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2021.DSz na zadanie pn.: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - przygotowanie placu magazynu w celu przyjęcia materiałów rozbiórkowych z wiaduktów w ciagu Alei Monte Cassino w Koszalinie 2021-05-14 13:12:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.1.2021.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2021-03-30 13:00:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.42.2020.MO na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie czystości w 2021 r. na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie." 2021-01-29 13:30:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.39.2020.MO na zadanie pn.: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie." 2021-02-23 11:34:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.38.2020.MO na zadanie pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina." 2021-01-25 14:10:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.40.2020.DSz na zadanie: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2021-01-21 13:39:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.37.2020.MO na zadanie pn.: "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina 2021 - 2022 r." 2023-01-27 11:13:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.35.2020.DSz na zadanie pn.: Utrzymanie zieleni w Koszalinie 2023-01-27 11:18:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.34.2020.DSz_II postępowanie na zadanie: Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków 2020-12-04 10:37:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.33.2020.MO na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw "Misiowa Dolina" w urządzenia dla dzieci i młodzieży." 2020-11-23 09:06:01 Minął termin składania ofert
Przetarg niepograniczony Nr TZP.221.32.2020.DSz - II postępowanie na zadanie: Modernizacja chodników: budowa chodnika i zjazdów przy ul. Cedrowej w Koszalinie wraz z budową kanału technologicznego 2020-11-20 13:01:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.31.2020.DSz na zadanie pn.: Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków 2020-11-06 14:13:25 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.28.2020.DSz na zadanie pn.: Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych - wiaduktów w ciągu drogi krajowej Nr 6 - ulicy Monte Cassino w Koszalinie (działki ew. nr 20/2, 19/2, 18, 16, 657, 1/4, 22/3, 23, 21/24 obr. ew. 0020) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie" 2020-10-30 12:45:34 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.27.2020.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników - budowa chodnika i zjazdów przy ul. Cedrowej w Koszalinie wraz z budową kanału technologicznego 2020-10-22 14:50:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.26.2020.MO na zadanie pn.: "Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A w Koszalinie poprzez przebudowę drogi wewnętrznej, utwardzenie podwórka wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na działkach 1513 oraz 372/1 obręb 19." 2020-10-19 10:41:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.23.2020.DSz na zadanie pn.: "Przebudowa drogi o nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Łąkowej w Koszalinie." 2020-09-24 13:06:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.22.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie." 2020-08-20 11:46:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.19.2020.MO na zadanie: Modernizacja chodników: Część I: Zadanie Nr 4a: Chodnik po przeciwnej stronie budynku w ul. W. Sierpińskiego 1 - 1B; Część II: Zadanie Nr 12: Chodnik pomiędzy ul. I.J. Paderewskiego a ul. Gen. J. Hallera. 2020-07-30 08:13:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.18.2020.MO na zadanie: Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów. - III POSTĘPOWANIE 2020-07-22 13:35:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.17.2020.MO na zadanie: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych" 2023-01-27 10:26:07 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.16.2020.DSz na zadanie: Remont chodnika przy ul. Wyki 1-7 w Koszalinie wraz z remontem oświetlenia 2020-06-04 13:39:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2020.DSz na zadanie: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak 2020-05-25 10:51:32 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2020.DSz II postępowanie na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-08-07 10:25:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.14.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej." 2020-05-27 13:58:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2020.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2023-01-27 10:24:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego." 2020-05-25 14:52:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.10.2020.MO na zadanie pn: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" - II POSTĘPOWANIE 2020-04-30 14:54:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2020.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-03-31 13:26:12 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2020.DSz na zadanie: Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Widokowa w Koszalinie 2020-04-15 13:08:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2020.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-05-19 14:02:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.6.2020.MO na zadanie pn.: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" 2020-03-17 14:53:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2020.DSz na zadanie: Pozimowe oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-03-04 13:58:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.3.2020.MO na zadanie: "Bieżące utrzymanie czystości na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie." 2020-03-04 13:18:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2020.DSz na zadanie: Dostawa i montaż 23 sztuk słupów solarno - hybrydowych 2020-02-21 11:55:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2020.MO na zadanie: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych" 2020-04-30 14:55:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.1.2020.MO na zadanie: "Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina" 2020-01-22 12:15:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.42.2019.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-01-31 14:04:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.43.2019.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2020-01-16 10:59:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.41.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2020-01-02 10:22:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.40.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2020-01-03 09:41:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" 2019-11-08 13:25:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.34.2019.DSz na zadanie: Budowa odcinka ul. Dębowej w Koszalinie o nawierzchni tymczasowej 2019-11-20 13:02:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.35.2019.MO na zadanie pn.: "Budowa odcinka drogi w ul. Mirtowej w Koszalinie" - etap I 2019-11-15 13:26:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.33.2019.MO na zadanie: Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" _II POSTĘPOWANIE 2019-10-31 12:04:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.30.2019.DSz na zadanie: Wynajęcie i transport (dostawa i odbiór elementów) iluminacji świątecznej na terenie Koszalina na rok 2019/2020: Część Nr 1 - Park Książąt Pomorskich cz. A; Część Nr 2 - ul. Zwycięstwa odcinek od KOSMOSU do Rynek Staromiejski, Rondo 100-lecia Niepodległości; Część Nr 3 - Rondo Solidarności, Rondo Kardynała Ignacego Jeża, ul. Gdańska 2019-11-13 08:41:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.32.2019.MO na zadanie: II POSTĘPOWANIE - "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-10-21 12:02:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.31.2019.MO na zadanie PN.: "Przebudowa ul. Jamneńskiej poprzez budowę chodnika i zjazdów od ul. Koronkowej do ul. Pogodnej w Koszalinie." 2019-10-23 12:43:41 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2019-09-24 09:09:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.28.2019.MO na zadanie pn: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Miejskie." 2019-10-08 13:23:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.26.2019.DSz na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej realizowanej w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta 2019-10-21 13:31:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.27.2019.MO na zadanie: "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-09-27 12:09:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.24.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Spółdzielczej w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wańkowicza w Koszalinie." 2019-09-30 11:03:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2019.DSz na zadanie: Przebudowa ulicy Chopina na odcinku od ul. Traugutta do ul. Karłowicza w Koszalinie w zakresie przebudowy chodników i zjazdów 2019-09-24 10:17:49 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.23.2019.MO na zadanie: "Remont chodnika wraz z rewitalizacją zieleni wzdłuż deptaka przyu ul. Jana Pawła II 4-8." 2019-09-18 11:42:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika: Remont chodnika przy ul. E. Gierczak w Koszalinie 2019-09-24 10:17:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr/ TZP.221.21.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. St. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" - powtórne postępowanie 2019-09-17 07:51:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2019.DSz na zadanie: Remont drogi z płyt drogowych pełnych w ciągu ulicy Pogodnej w Koszalinie na odcinku od ul. Jamneńskiej do ul. Wiatrów 2019-09-17 11:09:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.20.2019.DSz na zadanie: Modernizacja polegająca na przebudowie odcinka chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie 2019-09-11 11:02:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.18.2019.DSz na zadanie: Remont chodnika przy ul. Racławickiej w Koszalinie - strona lewa 2019-09-11 07:31:05 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.17.2019.DSz na zadanie: Remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Koszalinie 2019-09-04 09:26:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.16.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. S. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" 2019-08-22 13:14:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.15.2019.MO na zadanie: "Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 17b - 23e - chodnika przy parkingu w Koszalinie"; Zadanie Nr 2: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 26 w Koszalinie". 2019-08-28 11:22:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.12.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi". Zadanie Nr 1: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie". Zadanie Nr 2: "Dostawa i montaż ogrodzenia i piłkochwytów oraz montaż bramek do piłki ręcznej z koszami to koszykówki na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie". Zadanie Nr 3: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Skowronków w Koszalinie". 2019-07-12 11:19:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2019.MO na zadanie: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Słowików w Koszalinie 2019-07-23 13:33:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2019.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od nr 40 do nr 30 w Koszalinie; Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Szymanowskiego do wysokości nr 9 w Koszalinie; Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Lechickiej od Nr 12 do ul. Kolejowej w Koszalinie; Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Rybackiej od ul. Morskiej do ul. Kosynierów w Koszalinie; Zadanie Nr 5: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego na odcinku od Skweru PCK do ul. Waryńskiego w Koszalinie. 2019-07-04 14:46:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2019.DSz na zadanie: Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie 2019-07-08 12:28:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.7.2019.MO PN: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2019-05-10 13:40:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2019.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2019-05-15 11:21:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2019.MP na zadanie pn: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw Dwa Stawy przy ul. Prostej w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Słowików w Koszalinie. 2019-05-14 11:44:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Ruszczyca w Koszalinie 2019-04-26 14:15:08 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.3.2019.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2019-03-19 13:09:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2019.MO na zadanie: Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Koszalina" 2019-04-03 14:47:55 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.1.2019.DSz na zadanie: "Dostawa i montaż słupów solarno - hybrydowych w ilości szesnastu sztuk w ramach trzech zadań: na Osiedlu Lubiatowo, Osiedlu Raduszka w Koszalinie" 2019-02-26 11:15:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.34.2018.MO pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-12-19 14:22:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.33.2018.DSz na zadanie: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie" 2018-12-19 14:37:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.32.2018.DSz na zadanie: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina" 2018-12-10 13:30:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.31.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-16 14:22:24 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.30.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-26 13:02:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.29.2018.MO na zadanie "Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej w Koszalinie". 2018-11-08 11:39:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.28.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2018-10-25 13:19:09 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.26.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie" 2018-10-23 13:41:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Mireckiego (lewa strona od ul. Piłsudskiego) w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego (prawa strona od ul. Moniuszki do wejścia na skwer PCK) w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 28-34 w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Staszica (od Spasowskiego do rogu bloku Spasowskiego 5a) w Koszalinie 2018-10-26 11:37:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.24.2018.DSz na zadanie: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie" 2018-10-31 10:43:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.23.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Sarzyńskiej w Koszalinie w zakresie przebudowy nawierzchni z płyt drogowych" 2018-10-19 13:54:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. J.Fałata w Koszalinie" 2018-10-12 08:30:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.21.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina" 2018-10-08 08:57:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr. TZP.221.20.2018.MO na zadanie: "Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC". 2018-09-26 07:50:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie 2018-08-27 10:38:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.18.2018.MO: "Badanie napełnień pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie" 2018-07-27 14:42:31 Minął termin składania ofert
Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina - wstępne ogłoszenie informacyjne 2018-09-03 07:55:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego - powtórne postępowanie 2018-07-10 11:28:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2018.MO na zadanie "Modernizacja i remont chodników": Zadanie Nr 1: "Remont chodnika przy ul. Popiełuszki w Koszalinie", Zadanie Nr 2: "Remont chodnika przy ul. Ogińskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 3: "Remont chodnika przy ul. Spasowskiego - tył bloku Jana Pawła II 8-8c w Koszalinie", Zadanie Nr 4: "Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 5: "Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie", Zadanie Nr 6: "Remont chodnika przy ul. Franciszkańskiej przy SP nr 5 w Koszalinie", Zadanie Nr 7: "Remont chodnika przy ul. Niepodległości 51a w Koszalinie", Zadanie Nr 8: "Remont chodnika przy ul. Próchnika na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Sierpińskiego w Koszalinie". 2018-06-18 12:56:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.14.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego 2018-05-15 14:40:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr 221.11.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-12 14:23:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2018.MO na zadanie: Oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2018-05-15 08:36:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.10.2018.DSz na zadanie: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2018-05-14 11:14:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2018.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2018-05-15 14:50:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-18 11:55:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-04-23 12:41:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2018.DSz na zadanie: Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC 2018-04-11 14:24:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-28 11:20:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.3.2018.DSz na zadanie "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-23 07:17:52 Minął termin składania ofert
Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, lesnego miejsca postojowego oraz miejskiego wybiegu dla psów i piknik parku na terenie miasta Koszalina zarzadzanych przez ZDiT w Koszalinie 2018-03-20 14:15:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr TZP.221.1.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina": Zadanie Nr 1 "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"; Zadanie Nr 2 "Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina"; Zadanie Nr 3 "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-04-16 09:34:25 Minął termin składania ofert