Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.31.2022.ESz na zadanie pn.: "Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 3: remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie" 2022-08-16 12:43:22 Składanie ofert w toku
2022-09-02 10:00
Tryb przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.28.2022.DSz na zadanie pn. Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina 2022-2023 r. 2022-07-29 09:08:54 Składanie ofert w toku
2022-09-09 10:00
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2022.ESz na zadanie pn.: "Remont nawierzchni ul. Zbożowej w Koszalinie - etap I" w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Utwardzenie nawierzchni na ulicy Zbożowej". 2022-08-10 11:18:22 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2022.DSz na zadanie pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2022-07-28 09:19:05 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2022.DSz na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Wojciecha w Koszalinie 2022-07-25 09:04:37 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.25.2022.ESz na zadanie pn.: Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego (etap1a) w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: "Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego". 2022-07-28 13:40:34 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2022.DSz na zadanie pn. Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie 2022-07-29 10:41:07 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.22.2022.ESz na zadanie pn.: "Ulica Monte Cassino - na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława IV do skrzyżowania z ul. Fałata" 2022-07-13 12:30:10 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2022.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników 2022-07-04 14:27:37 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2022.DSz na zadanie pn. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na rok 2022 2022-06-03 11:47:32 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2022.DSz na zadanie pn. Przebudowa kładki dla pieszych w parku im. Książąt Pomorskich w Koszalinie: 2022-06-24 09:42:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2022.ESz na zadanie pn.: Przebudowa boiska przy ul. Gierczak - II etap 2022-05-09 14:57:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2022.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników 2022-04-21 08:43:00 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2022.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: Zadanie nr 1: remont ul. Róż w Koszalinie - etap II. Zadanie nr 2: remont ul. Macieja w Koszalinie - etap II. 2022-04-21 14:51:22 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2022.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2022-05-23 10:48:12 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.10.2022.ESz na zadanie pn.: III postępowanie-Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-03-17 08:45:13 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.9.2022.DSz na zadanie pn.: Remont i konserwacja rowów i przepustów oraz urządzeń związanych z odwodnieniem dróg w Koszalinie w 2022 r. 2022-03-14 09:25:47 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2022.ESz na zadanie pn.: II postępowanie - Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina 2022-03-09 13:42:28 Minął termin składania ofert
ryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2022.DSz na zadanie pn.: II postępowanie - Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2022-02-25 08:56:20 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2022.ESz na zadanie pn.: II Postępowanie-Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-02-22 08:17:21 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.5.2022.ESz na zadanie pn.: Utrzymanie czystości na terenach rekreacyjno-sportowych Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w 2022 roku. 2022-02-18 12:52:15 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2022.DSz na zadanie pn.: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2022-02-07 09:43:33 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.3.2022.ESz na zadanie pn.: Remonty bieżące Miasta Koszalina 2022-02-09 08:13:26 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.1.2022.ESz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2022-01-28 13:51:55 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.2.2022.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2022-02-03 11:36:11 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.34.2021.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina w 2022 r. 2022-01-20 13:37:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2021.DSz na zadanie pn.: Wynajem, montaż, eksploatacja iluminacji świątecznej na okres świąteczny 2021/2022 2021-11-22 11:41:06 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2021.DSz na zadanie pn.: Optymalizacja układu sieci koszalińskiej komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wraz z wykonaniem badań struktury jej popytu 2021-11-05 14:16:52 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2021.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Westerplatte w Koszalinie 2021-11-10 14:15:15 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2021.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: remont ul. Wichrowej w Koszalinie 2021-11-03 13:08:43 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.20.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-10-19 13:18:58 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.22.2021.ESz na zadanie pn.: Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Zwycięstwa w Koszalinie na odcinku od budynku nr 202B do wjazdu do przychodni 2021-10-27 09:06:01 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.19.2021.ESz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie - I etap 2021-10-14 14:36:14 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.18.2021.DSz na zadanie pn.: Optymalizacja układu sieci koszalińskiej komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie wraz z wykonaniem badań struktury jej popytu 2021-09-17 12:11:05 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.17.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Traugutta - Orląt Lwowskich - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-08-30 10:23:16 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.16.2021.DSz na zadanie pn.: Ulica Zwycięstwa na dł. 1 km od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa - odtworzenie nawierzchni bitumicznej 2021-08-30 10:23:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Nr TZP.221.12.2021.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina 2021-2023 2021-12-08 07:11:11 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2021.DSz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: remont ul. Róż w Koszalinie - Etap I 2021-08-27 12:24:48 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.14.2021.DSz na zadanie pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich - Most w ciągu ulicy Zwycięstwa 2021-07-27 14:19:19 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.13.2021.DSz na zadanie pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich - Most w ciągu ulicy Andersa 2021-07-27 14:18:49 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.11.2021.DSz II postępowanie na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Koszalina w ramach trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Budowa świetlenia ul. Podlaska, Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Morelowa, ul. Czereśniowa, Zadanie Nr 3 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Władysława IV 2021-07-14 13:06:39 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.8.2021.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2021-06-25 14:13:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.9.2021.DSz na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na rok 2021 2021-06-25 14:15:44 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.7.2021.DSz na zadanie pn.: Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 1: remont ul. Macieja w Koszalinie, Zadanie nr 2: remont odcinka ul. Stefana Czarnieckiego w Koszalinie, Zadanie nr 3: remont odcinka ul. Saperów w Koszalinie 2021-07-02 08:36:25 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.6.2021.DSz na zadanie pnUrządzenie dróg płytami: budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Złotej w Koszalinie 2021-06-29 14:29:28 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.5.2021.DSz na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia na terenie Koszalina w ramach trzech zadań: Zadanie Nr 1 - Budowa świetlenia ul. Podlaska, Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Morelowa, ul. Czereśniowa, Zadanie Nr 3 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Władysława IV 2021-06-14 09:21:59 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.4.2021.DSz na zadanie pn.: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie - przygotowanie placu magazynu w celu przyjęcia materiałów rozbiórkowych z wiaduktów w ciagu Alei Monte Cassino w Koszalinie 2021-05-14 13:12:08 Minął termin składania ofert
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.1.2021.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2021-03-30 13:00:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.42.2020.MO na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie czystości w 2021 r. na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie." 2021-01-29 13:30:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.39.2020.MO na zadanie pn.: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie." 2021-02-23 11:34:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.38.2020.MO na zadanie pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina." 2021-01-25 14:10:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.40.2020.DSz na zadanie: Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina 2021-01-21 13:39:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.37.2020.MO na zadanie pn.: "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina 2021 - 2022 r." 2021-02-17 13:20:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.35.2020.DSz na zadanie pn.: Utrzymanie zieleni w Koszalinie 2021-02-23 11:25:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.34.2020.DSz_II postępowanie na zadanie: Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków 2020-12-04 10:37:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.33.2020.MO na zadanie pn.: "Doposażenie placu zabaw "Misiowa Dolina" w urządzenia dla dzieci i młodzieży." 2020-11-23 09:06:01 Minął termin składania ofert
Przetarg niepograniczony Nr TZP.221.32.2020.DSz - II postępowanie na zadanie: Modernizacja chodników: budowa chodnika i zjazdów przy ul. Cedrowej w Koszalinie wraz z budową kanału technologicznego 2020-11-20 13:01:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.31.2020.DSz na zadanie pn.: Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków 2020-11-06 14:13:25 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.28.2020.DSz na zadanie pn.: Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych - wiaduktów w ciągu drogi krajowej Nr 6 - ulicy Monte Cassino w Koszalinie (działki ew. nr 20/2, 19/2, 18, 16, 657, 1/4, 22/3, 23, 21/24 obr. ew. 0020) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie" 2020-10-30 12:45:34 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.27.2020.DSz na zadanie pn.: Modernizacja chodników - budowa chodnika i zjazdów przy ul. Cedrowej w Koszalinie wraz z budową kanału technologicznego 2020-10-22 14:50:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.26.2020.MO na zadanie pn.: "Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A w Koszalinie poprzez przebudowę drogi wewnętrznej, utwardzenie podwórka wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na działkach 1513 oraz 372/1 obręb 19." 2020-10-19 10:41:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.23.2020.DSz na zadanie pn.: "Przebudowa drogi o nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Łąkowej w Koszalinie." 2020-09-24 13:06:21 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.22.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie." 2020-08-20 11:46:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.19.2020.MO na zadanie: Modernizacja chodników: Część I: Zadanie Nr 4a: Chodnik po przeciwnej stronie budynku w ul. W. Sierpińskiego 1 - 1B; Część II: Zadanie Nr 12: Chodnik pomiędzy ul. I.J. Paderewskiego a ul. Gen. J. Hallera. 2020-07-30 08:13:59 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.18.2020.MO na zadanie: Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów. - III POSTĘPOWANIE 2020-07-22 13:35:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.17.2020.MO na zadanie: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych" 2020-07-21 12:47:12 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.16.2020.DSz na zadanie: Remont chodnika przy ul. Wyki 1-7 w Koszalinie wraz z remontem oświetlenia 2020-06-04 13:39:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2020.DSz na zadanie: Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak 2020-05-25 10:51:32 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2020.DSz II postępowanie na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-08-07 10:25:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.14.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej." 2020-05-27 13:58:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2020.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-05-12 12:07:13 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego." 2020-05-25 14:52:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.10.2020.MO na zadanie pn: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" - II POSTĘPOWANIE 2020-04-30 14:54:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2020.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-03-31 13:26:12 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2020.DSz na zadanie: Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Widokowa w Koszalinie 2020-04-15 13:08:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2020.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2020-05-19 14:02:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.6.2020.MO na zadanie pn.: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" 2020-03-17 14:53:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2020.DSz na zadanie: Pozimowe oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-03-04 13:58:43 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.3.2020.MO na zadanie: "Bieżące utrzymanie czystości na terenach sportowo - rekreacyjnych utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie." 2020-03-04 13:18:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2020.DSz na zadanie: Dostawa i montaż 23 sztuk słupów solarno - hybrydowych 2020-02-21 11:55:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2020.MO na zadanie: "Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowych" 2020-04-30 14:55:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.1.2020.MO na zadanie: "Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina" 2020-01-22 12:15:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.42.2019.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2020-01-31 14:04:48 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.43.2019.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2020-01-16 10:59:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.41.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2020-01-02 10:22:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.40.2019.DSz na zadanie pn.: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2020-01-03 09:41:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" 2019-11-08 13:25:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.34.2019.DSz na zadanie: Budowa odcinka ul. Dębowej w Koszalinie o nawierzchni tymczasowej 2019-11-20 13:02:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.35.2019.MO na zadanie pn.: "Budowa odcinka drogi w ul. Mirtowej w Koszalinie" - etap I 2019-11-15 13:26:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.33.2019.MO na zadanie: Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Młyńskie" _II POSTĘPOWANIE 2019-10-31 12:04:35 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.30.2019.DSz na zadanie: Wynajęcie i transport (dostawa i odbiór elementów) iluminacji świątecznej na terenie Koszalina na rok 2019/2020: Część Nr 1 - Park Książąt Pomorskich cz. A; Część Nr 2 - ul. Zwycięstwa odcinek od KOSMOSU do Rynek Staromiejski, Rondo 100-lecia Niepodległości; Część Nr 3 - Rondo Solidarności, Rondo Kardynała Ignacego Jeża, ul. Gdańska 2019-11-13 08:41:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.32.2019.MO na zadanie: II POSTĘPOWANIE - "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-10-21 12:02:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.31.2019.MO na zadanie PN.: "Przebudowa ul. Jamneńskiej poprzez budowę chodnika i zjazdów od ul. Koronkowej do ul. Pogodnej w Koszalinie." 2019-10-23 12:43:41 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2019-09-24 09:09:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.28.2019.MO na zadanie pn: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców - Park Dendrologiczny - Bulwary Miejskie." 2019-10-08 13:23:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.26.2019.DSz na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej realizowanej w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta 2019-10-21 13:31:41 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.27.2019.MO na zadanie: "Modernizacja skweru PCK zlokalizowanego między ulicami K. Szymanowskiego i J. Matejki w Koszalinie w zakresie utwardzenia istniejących ścieżek oraz remontu przyległych schodów - etap I." 2019-09-27 12:09:04 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.24.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Spółdzielczej w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Wańkowicza w Koszalinie." 2019-09-30 11:03:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2019.DSz na zadanie: Przebudowa ulicy Chopina na odcinku od ul. Traugutta do ul. Karłowicza w Koszalinie w zakresie przebudowy chodników i zjazdów 2019-09-24 10:17:49 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.23.2019.MO na zadanie: "Remont chodnika wraz z rewitalizacją zieleni wzdłuż deptaka przyu ul. Jana Pawła II 4-8." 2019-09-18 11:42:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika: Remont chodnika przy ul. E. Gierczak w Koszalinie 2019-09-24 10:17:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr/ TZP.221.21.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. St. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" - powtórne postępowanie 2019-09-17 07:51:10 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2019.DSz na zadanie: Remont drogi z płyt drogowych pełnych w ciągu ulicy Pogodnej w Koszalinie na odcinku od ul. Jamneńskiej do ul. Wiatrów 2019-09-17 11:09:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.20.2019.DSz na zadanie: Modernizacja polegająca na przebudowie odcinka chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie 2019-09-11 11:02:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.18.2019.DSz na zadanie: Remont chodnika przy ul. Racławickiej w Koszalinie - strona lewa 2019-09-11 07:31:05 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.17.2019.DSz na zadanie: Remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Koszalinie 2019-09-04 09:26:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.16.2019.MO na zadanie: "Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. S. Staszica na odcinku od numeru 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie" 2019-08-22 13:14:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.15.2019.MO na zadanie: "Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 17b - 23e - chodnika przy parkingu w Koszalinie"; Zadanie Nr 2: "Modernizacja i remont chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 26 w Koszalinie". 2019-08-28 11:22:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.12.2019.MO na zadanie: "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi". Zadanie Nr 1: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie". Zadanie Nr 2: "Dostawa i montaż ogrodzenia i piłkochwytów oraz montaż bramek do piłki ręcznej z koszami to koszykówki na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie". Zadanie Nr 3: "Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Skowronków w Koszalinie". 2019-07-12 11:19:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2019.MO na zadanie: "Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Słowików w Koszalinie 2019-07-23 13:33:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2019.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od nr 40 do nr 30 w Koszalinie; Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Szymanowskiego do wysokości nr 9 w Koszalinie; Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Lechickiej od Nr 12 do ul. Kolejowej w Koszalinie; Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Rybackiej od ul. Morskiej do ul. Kosynierów w Koszalinie; Zadanie Nr 5: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego na odcinku od Skweru PCK do ul. Waryńskiego w Koszalinie. 2019-07-04 14:46:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2019.DSz na zadanie: Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie 2019-07-08 12:28:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.7.2019.MO PN: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina 2019-05-10 13:40:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2019.DSz na zadanie pn.: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2019-05-15 11:21:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2019.MP na zadanie pn: Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Koszalinie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi: Zadanie Nr 1: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw na osiedlu Jamno ul. Orlików w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw Dwa Stawy przy ul. Prostej w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Dostawa i montaż ogrodzenia na plac zabaw na ul. Miłej w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Słowików w Koszalinie. 2019-05-14 11:44:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.4.2019.DSz na zadanie: Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Ruszczyca w Koszalinie 2019-04-26 14:15:08 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.3.2019.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2019-03-19 13:09:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.2.2019.MO na zadanie: Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Koszalina" 2019-04-03 14:47:55 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.1.2019.DSz na zadanie: "Dostawa i montaż słupów solarno - hybrydowych w ilości szesnastu sztuk w ramach trzech zadań: na Osiedlu Lubiatowo, Osiedlu Raduszka w Koszalinie" 2019-02-26 11:15:54 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.34.2018.MO pn.: "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-12-19 14:22:40 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.33.2018.DSz na zadanie: "Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie" 2018-12-19 14:37:33 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.32.2018.DSz na zadanie: "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Koszalina" 2018-12-10 13:30:42 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.31.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-16 14:22:24 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.30.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie". - ponowne postępowanie 2018-11-26 13:02:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.29.2018.MO na zadanie "Modernizacja chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej w Koszalinie". 2018-11-08 11:39:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.28.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Kwiatowa w Koszalinie" 2018-10-25 13:19:09 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.26.2018.MO na zadanie: "Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym - ul. Bławatków i Konwalii w Koszalinie" 2018-10-23 13:41:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.25.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1: Modernizacja chodnika przy ul. Mireckiego (lewa strona od ul. Piłsudskiego) w Koszalinie, Zadanie Nr 2: Modernizacja chodnika przy ul. Szymanowskiego (prawa strona od ul. Moniuszki do wejścia na skwer PCK) w Koszalinie, Zadanie Nr 3: Modernizacja chodnika przy ul. Wańkowicza Nr 28-34 w Koszalinie, Zadanie Nr 4: Modernizacja chodnika przy ul. Staszica (od Spasowskiego do rogu bloku Spasowskiego 5a) w Koszalinie 2018-10-26 11:37:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.24.2018.DSz na zadanie: "Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie" 2018-10-31 10:43:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.23.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa odcinka ul. Sarzyńskiej w Koszalinie w zakresie przebudowy nawierzchni z płyt drogowych" 2018-10-19 13:54:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.22.2018.DSz na zadanie: "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. J.Fałata w Koszalinie" 2018-10-12 08:30:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.21.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina" 2018-10-08 08:57:38 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr. TZP.221.20.2018.MO na zadanie: "Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC". 2018-09-26 07:50:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.19.2018.DSz na zadanie: Modernizacja i remont chodników: Zadanie Nr 1 - Modernizacja chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 85 w Koszalinie; Zadanie Nr 2 - Modernizacja chodnika przy Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie; Zadanie Nr 3 - Modernizacja chodnika przy ul. Łużyckiej na odcinku od Nr 42 do 44 w Koszalinie 2018-08-27 10:38:44 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr. TZP.221.18.2018.MO: "Badanie napełnień pojazdów i struktury pasażerów na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie" 2018-07-27 14:42:31 Minął termin składania ofert
Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina - wstępne ogłoszenie informacyjne 2018-09-03 07:55:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego - powtórne postępowanie 2018-07-10 11:28:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.13.2018.MO na zadanie "Modernizacja i remont chodników": Zadanie Nr 1: "Remont chodnika przy ul. Popiełuszki w Koszalinie", Zadanie Nr 2: "Remont chodnika przy ul. Ogińskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 3: "Remont chodnika przy ul. Spasowskiego - tył bloku Jana Pawła II 8-8c w Koszalinie", Zadanie Nr 4: "Remont chodnika przy ul. Paderewskiego w Koszalinie", Zadanie Nr 5: "Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie", Zadanie Nr 6: "Remont chodnika przy ul. Franciszkańskiej przy SP nr 5 w Koszalinie", Zadanie Nr 7: "Remont chodnika przy ul. Niepodległości 51a w Koszalinie", Zadanie Nr 8: "Remont chodnika przy ul. Próchnika na odcinku od ul. Akademickiej do ul. Sierpińskiego w Koszalinie". 2018-06-18 12:56:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.14.2018.DSz na zadanie: Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym - etap II - przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego 2018-05-15 14:40:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr 221.11.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-12 14:23:22 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2018.MO na zadanie: Oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina 2018-05-15 08:36:57 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.10.2018.DSz na zadanie: Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalinie 2018-05-14 11:14:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.9.2018.DSz na zadanie: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego na ulicach miasta Koszalina 2018-05-15 14:50:50 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-06-18 11:55:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.7.2018.DSz na zadanie: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie 2018-04-23 12:41:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.6.2018.DSz na zadanie: Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na boisku ABC 2018-04-11 14:24:14 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.5.2018.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-28 11:20:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.3.2018.DSz na zadanie "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie" 2018-03-23 07:17:52 Minął termin składania ofert
Utrzymanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych i rekreacyjno - sportowych, lesnego miejsca postojowego oraz miejskiego wybiegu dla psów i piknik parku na terenie miasta Koszalina zarzadzanych przez ZDiT w Koszalinie 2018-03-20 14:15:06 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony nr TZP.221.1.2018.DSz na zadanie: "Całoroczne oczyszczanie miasta Koszalina": Zadanie Nr 1 "Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina"; Zadanie Nr 2 "Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina"; Zadanie Nr 3 "Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Koszalina" 2018-04-16 09:34:25 Minął termin składania ofert