Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań_20200407-aktualizacja Dorota Szarkowska 2020-04-07 09:14:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: 1.Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 2.Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej?, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dorota Szarkowska 2020-04-06 13:41:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Brzeziński 2020-04-06 09:50:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Brzeziński 2020-04-06 08:05:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Brzeziński 2020-04-06 08:04:05 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Brzeziński 2020-04-06 07:56:27 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego." Dorota Szarkowska 2020-04-02 14:21:05 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2020.DSz II postępowanie na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie Dorota Szarkowska 2020-04-01 12:00:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: 1.Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 2.Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej?, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dorota Szarkowska 2020-03-31 14:55:08 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: 1.Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 2.Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej?, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dorota Szarkowska 2020-03-31 14:52:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.14.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej." Marcin Olesiński 2020-03-30 13:04:12 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Radosław Brzeziński 2020-03-27 07:57:26 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2020.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina Dorota Szarkowska 2020-03-25 12:02:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (2) Radosław Brzeziński 2020-03-25 08:43:30 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego." Marcin Olesiński 2020-03-24 13:30:34 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.10.2020.MO na zadanie pn: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" - II POSTĘPOWANIE Marcin Olesiński 2020-03-24 12:09:49 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych dla Projektu pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalnie Dorota Szarkowska 2020-03-23 09:02:16 edycja dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-19 10:02:48 edycja dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-19 10:02:44 usunięcie załacznika
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-19 10:02:34 edycja dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:52:10 edycja dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:51:15 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:50:18 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:49:20 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:48:25 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:47:29 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2020-03-18 12:46:39 dodanie dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-18 07:41:29 edycja dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-18 07:40:34 edycja dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-17 14:47:09 edycja dokumentu
Przetarg na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (II) Radosław Brzeziński 2020-03-17 14:45:48 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.8.2020.DSz na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie Dorota Szarkowska 2020-03-17 08:26:33 dodanie dokumentu
EAD-10: Wydanie prawa do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji wymaganych prawem budowlanym na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników oraz zjazdów znajdujących się w zarządzaniu i administracji ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:49:15 dodanie dokumentu
EAD-09: Użyczenie terenu na realizację dróg tymczasowych, budowę, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzie trwałym ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:48:37 dodanie dokumentu
EAD-08: Użyczenie terenu na realizację zjazdów dróg, dróg tymczasowych, przebudowę oraz rozbudowę dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenach znajdujących się w zarządzaniu ZDIT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:47:53 dodanie dokumentu
EAD-07: Zezwolenie na udostępnienie kanału technologicznego Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:47:17 dodanie dokumentu
EAD-06: Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:46:41 edycja dokumentu
EAD-06: Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:46:22 dodanie dokumentu
EAD-05: Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:45:36 dodanie dokumentu
EAD-05: Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radosław Brzeziński 2020-03-16 13:45:11 usunięcie dokumentu