Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Plan postępowań_20200407-aktualizacja
2 Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.15.2020.DSz II postępowanie na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie
3 Zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: 1.Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie nr 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 2.Budowa ścieżki rowerowej na terenie Parku Unii Europejskiej?, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Projekt: Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
4 Przetarg nieograniczony Nr.: TZP.221.14.2020.MO na zadanie pn.: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej."
5 Przetarg nieograniczony Nr TZP.221.12.2020.DSz na zadanie: Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina
6 Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni reklamowej w gablotach wiat przystankowych (2)
7 Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.11.2020.MO na zadanie pn: "Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik przy ul. Gierczak; Zadanie Nr 4: Chodnik przy ul. Sierpińskiego; Zadanie Nr 5: Chodnik przy ul. Próchnika; Zadanie Nr 6: Chodnik przy ul. Mireckiego; Zadanie Nr 7: Chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego."
8 Przetarg nieograniczony Nr: TZP.221.10.2020.MO na zadanie pn: "Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarza - remont schodów" - II POSTĘPOWANIE
9 TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
10 TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a