Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Przetarg na najem kiosku przy Rynku Staromiejskim

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem kiosku o powierzchni 19,76 m2, stanowiącego część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położonego w pasie drogowym ulicy Zwycięstwa na wysokości Rynku Staromiejskiego w Koszalinie.

Oznaczenie nieruchomości wg operatu ewidencji gruntów

 

1- obręb nr

2- działka nr

3- księga wieczysta

  • Powierzchnia lokalu

Opis i położenie nieruchomości

Rodzaj działalności

Okres dzierżawy

  • Wysokość wywoławcza miesięcznej stawki czynszu (zł)

Wadium
postąpienie

 

 

1 - 21
2 - 1/7,

3- 37732

 

 

 

 

 

 

powierzchnia użytkowa 19,76 m2

Pas drogowy ulicy Zwycięstwa na wysokości Rynku Staromiejskiego zabudowany kioskiem

Handlowa rozszerzona o sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz o punkt informacji miejskiej

Najem na czas nieoznaczony

42,77/m2

5.000,00 zł
5,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony 20.04.2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24 (sala konferencyjna)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie posiadają zadłużenia w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dokonały wpłaty wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie na konto mBank S.A. 91 1140 1137 0000 2162 9500 1004.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Zarządu Dróg i Transportu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub po odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeśli uchyla się od zawarcia umowy.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu:

  • dowodu osobistego;
  • aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą;
  • dokumentu wykazujący umocowanie osoby podpisującej ofertę - jeżeli oferent nie działa we własnym imieniu i na swoją rzecz,
  • zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy - jeżeli uczestnik jest przedsiębiorcą
  • kopię dowodu wniesienia wadium.
  • oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad przetargu oraz projektu umowy (formularz do pobrania na stronie - bip.zdit.koszalin.pl - przetarg na najem lokali użytkowych - kiosk)

Kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena stawki czynszu za najem 1 m2 zaoferowana podczas przetargu.

W trakcie przetargu będzie licytowana stawka czynszu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

Wysokość ceny wywoławczej za 1 m2 czynszu ustala się na kwotę 42,77 zł netto.

Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 5,00 zł/m2.

Wysokość wadium ustala się na kwotę 5.000,00 złotych.

Do ustalonej w wyniku przetargu wartość stawki czynszu za 1 m2 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

O miejscu i terminie zawarcia umowy najmu Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wynajmujący może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przedmiot najmu może zostać udostępniony zainteresowanym do oglądania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Z zasadami przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, pokój 102 lub105 lub na stronie internetowej ZDiT w Koszalinie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji Dróg tel. 94 311 80 64 lub 94 311 80 50.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zastrzega odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2018_kiosk_ogloszenie_o_przetargu.pdf (PDF, 808.74Kb) 2018-04-06 07:23:19 894 razy
2 2018_kiosk_oswiadczenie.pdf (PDF, 274.58Kb) 2018-04-06 07:23:19 834 razy
3 2018_kiosk_projekt_umowy.pdf (PDF, 1.84Mb) 2018-04-06 07:23:19 1187 razy
4 2018_kiosk_zarzadzenie_23_zasady_przetargu.pdf (PDF, 1.86Mb) 2018-04-06 07:23:19 960 razy
5 2018_kiosk_zarzadzenie_51_regulamin.pdf (PDF, 1.95Mb) 2018-04-06 07:23:19 868 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Brzeziński 06-04-2018 07:23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Brzeziński 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Radosław Brzeziński 06-04-2018 09:05:48