Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TEDIR-02: Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Radosław Brzeziński 2023-07-04 13:33:34 dodanie dokumentu
TEDIR-01: Zezwolenie na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny Radosław Brzeziński 2023-07-04 13:32:25 dodanie dokumentu
Wykaz kart usług - spis kart usług opracowanych dla usług najczęściej świadczonych w ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2023-07-04 13:29:56 edycja dokumentu
TIT-02: Wydanie warunków technicznych dotyczących oświetlenia drogowego Radosław Brzeziński 2023-07-04 13:28:59 dodanie dokumentu
TIT-01: Wydanie opinii w sprawie możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu Radosław Brzeziński 2023-07-04 13:28:13 dodanie dokumentu
Wykaz kart usług - spis kart usług opracowanych dla usług najczęściej świadczonych w ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:17:54 edycja dokumentu
TZ-06: Zaświadczenie w sprawie objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:12:53 dodanie dokumentu
TZ-05: Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/-a Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:12:15 dodanie dokumentu
TZ-04: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:11:40 dodanie dokumentu
TZ-03: Użyczenie terenu na realizację wycinki drzew lub krzewów na terenach znajdujących się w posiadaniu ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:10:33 dodanie dokumentu
TZ-02: Wydawanie opinii w zakresie zieleni dla obiektów budowlanych lub pod względem ochrony środowiska Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:09:37 dodanie dokumentu
TZ-01: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Koszalina (oprócz nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Koszalin) Radosław Brzeziński 2023-07-04 12:08:38 dodanie dokumentu
Wykaz kart usług - spis kart usług opracowanych dla usług najczęściej świadczonych w ZDiT w Koszalinie Radosław Brzeziński 2023-07-04 11:49:05 edycja dokumentu
TUR-02: Lokalizacja/przebudowa zjazdu z drogi publicznej w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2023-07-04 11:47:47 dodanie dokumentu
TUR-01: Lokalizacja obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w drodze publicznej w oparciu o art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.1985 r. o drogach publicznych Radosław Brzeziński 2023-07-04 11:47:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dotyczące przebudowy zjazdu z drogi publicznej ul. Północnej (dr. powiatowa, działka nr 498/4 obr. 53) na ul. Majówkową (działka nr 888/12 obr. 53) w Koszalinie. Radosław Brzeziński 2023-06-28 18:49:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące przebudowy zjazdu z drogi publicznej ul. Północnej (dr. powiatowa, działka nr 498/4 obr. 53) na ul. Majówkową (działka nr 888/12 obr. 53) w Koszalinie. Radosław Brzeziński 2023-06-28 18:48:37 dodanie dokumentu
Plan postępowań_aktualizacja_20230628 Dorota Szarkowska 2023-06-28 12:10:41 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.31.2023.DSz na zadanie pn.: Przebudowa chodnika i wjazdów w ul. Zgoda w Koszalinie Dorota Szarkowska 2023-06-27 10:19:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania zezwolenia w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645) na przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Północnej (dr. powiatowa, działka nr 498/4 obr. 53) na ul. Majówkową (działka nr 888/12 obr. 53) w Koszalinie. Radosław Brzeziński 2023-06-23 14:04:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania zezwolenia w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645) na przebudowę zjazdu z drogi publicznej ul. Północnej (dr. powiatowa, działka nr 498/4 obr. 53) na ul. Majówkową (działka nr 888/12 obr. 53) w Koszalinie. Radosław Brzeziński 2023-06-23 14:02:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenia (zakładka menu) Radosław Brzeziński 2023-06-23 14:00:33 dodanie pozycji menu
Ogłoszenia (zakładka menu) Radosław Brzeziński 2023-06-23 13:57:53 dodanie pozycji menu
Pod/inspektor/specjalista w Dziale Infrastruktury Technicznej Alina Góral 2023-06-23 13:54:35 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.27.2023.ESz na zadanie pn.: Część 1. Budowa infrastruktury technicznej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Młyńskiej oraz ul. Kościuszki w ramach zadania pn.: "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych Plac Kilińskiego, ul. Młyńska, ul. Kościuszki". Część 2. Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Starowiejskiej na odcinku od ul. Północnej w kierunku Łabusza" w ramach zadania pn.: "Oświetlenie ul. Starowiejskiej". Ewa Szymajda 2023-06-21 11:30:02 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.30.2023.DSz na zadanie pn.: Remont przejazdu kolejowo - drogowego w km 1,681 kat. B na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską wraz z odwodnieniem Dorota Szarkowska 2023-06-20 11:54:34 dodanie dokumentu
Plan postępowań_aktualizacja_20230620 Dorota Szarkowska 2023-06-20 09:00:55 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.29.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I Dorota Szarkowska 2023-06-19 10:31:21 edycja dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.29.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I Dorota Szarkowska 2023-06-19 10:29:33 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.28.2023.ESz na zadanie pn.: "Całoroczne oczyszczanie na terenach publicznych miasta Koszalina 2023-2024 r". Ewa Szymajda 2023-06-16 11:37:18 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.24.2023.ESz na zadanie pn.: "Remont ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie". Ewa Szymajda 2023-06-14 09:53:49 dodanie dokumentu
Pod/inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu Alina Góral 2023-06-09 13:53:32 dodanie dokumentu
Pod/inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu Alina Góral 2023-06-09 13:52:24 edycja dokumentu
Pod/inspektor/specjalista w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu Alina Góral 2023-06-05 13:17:57 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Nr TZP.221.26.2023.ESz na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie obiektów Inżynierskich na rok 2023". Ewa Szymajda 2023-06-05 10:49:44 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.25.2023.DSz na zadanie pn.: III Postępowanie - Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie Dorota Szarkowska 2023-06-02 12:53:40 edycja dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.25.2023.DSz na zadanie pn.: III Postępowanie - Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie Dorota Szarkowska 2023-06-02 12:51:00 dodanie dokumentu
Plan postępowań_aktualizacja_20230601 Dorota Szarkowska 2023-06-01 13:06:49 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.23.2023.ESz na zadanie pn.: "Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudowa zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie - etap I". Ewa Szymajda 2023-05-24 10:35:08 dodanie dokumentu
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp Nr TZP.221.15.2023.DSz na zadanie pn.: II Postępowanie - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw w formule zaprojektuj i wybuduj Dorota Szarkowska 2023-05-10 11:10:18 edycja dokumentu